Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door de maker met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de opsteller aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Haakmadam gebruikt eigen dan wel rechtenvrij beeldmateriaal. Mocht zich op de website beeldmateriaal bevinden in strijd met de auteursrechten of van en/of met personen die dit niet (meer) wensen kan dit gemeld worden via het contactformulier en het beeldmateriaal wordt daarna zo spoedig als mogelijk verwijderd.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden aangevraagd via het contactformulier.