Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door de maker met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de opsteller aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Haakmadam gebruikt eigen dan wel rechtenvrij beeldmateriaal. Mocht zich op de website beeldmateriaal bevinden in strijd met de auteursrechten of van personen die dit niet (meer) wensen kan dit gemeld worden via het contactformulier en het beeldmateriaal wordt daarna zo spoedig verwijderd.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden aangevraagd.